Υπηρεσίες που θα σε οδηγήσουν μπροστά

Το φάσμα υπηρεσιών της NIKI εκτείνεται στους τομείς της πληροφορικής, μηχανικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στοχεύουμε στη διασύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής και εφαρμοσμένης μηχανικής. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία των τομέων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, βιομηχανικού σχεδιασμού και υπολογιστικής προσομοίωσης.

Εξελίσσουμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχουμε ,συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα και στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών.  Η NIKI καθίσταται πρώιμος χρήστης νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

Λύσεις πληροφορικής

Στη ΝΙΚΙ παρέχουμε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής. Υλοποιούμε με επιτυχία επιστημονικά έργα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που αφορούν στη διαχείριση προαπαιτούμενων (requirements management), την κεντρική ή αποκεντρωμένη φιλοξενία(hosting), τη δυναμική και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση δεδομένων, την οπτικοποίηση των στοιχείων ενός προϊόντος κ.ά. Σχεδιάζουμε λύσεις που δημιουργούν γνωσιακή υπεραξία και διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη επιτυχία των πελατών μας.

Μηχανική

Στη ΝΙΚΙ αναπτύσσουμε προϊόντα με τη χρήση των μεθόδων του Ψηφιακού Σχεδιασμού και της Υπολογιστικής προσομοίωσης μέσω συνεργασιών διεπιστημονικών ομάδων. Μεταξύ άλλων σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός (CAD), ο Υπολογισμός Αντοχής (FEM), άλλες υπηρεσίες του ευρέως αναπτυσσόμενου πεδίου της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (CFD) αλλά και της Δυναμικής Ανάλυσης Πολλαπλών Σωμάτων (MBA). Εκτός από τη χρήση υπαρχόντων διαδικασιών και εργαλείων λογισμικού, η NIKI συνεργάζεται με τον πελάτη και αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις που εξυπηρετούν βέλτιστα τις ανάγκες του.

Συμβουλευτική

Στη ΝΙΚΙ παρέχουμε συμβουλευτική, υποστήριξη και άλλες εξειδικευμένες λύσεις σε τομείς όπως η ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής και εταιρικής επικοινωνίας, η διαχείριση εταιρικών στόχων και πελατειακών σχέσεων και γενικότερα η επιχειρηματική αρχιτεκτονική. Διαθέτουμε πολυετή πείρα στη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής. H NIKI αναλαμβάνει ευρωπαϊκά βιομηχανικά έργα εφαρμοσμένης και μη έρευνας.

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε ” Περισσότερα ” για να δείτε λεπτομέρεις.