Τομείς που μας απασχολούν

Οι νέες, καινοτόμες τεχνολογίες αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Στον κόσμο της επιστήμης και των πρωτοποριακών τεχνολογιών εμπνέουμε τους πελάτες μας να ακολουθήσουν τις προτάσεις μας και τις υλοποιούμε μαζί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες μας στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Τεχνητή νοημοσύνη

Στην NIKI αντιλαμβανόμαστε την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως ένα πλήρες φάσμα “έξυπνων” συστημάτων που ενσωματώνουν μεθόδους και εφαρμογές μηχανικής μάθησης (Deep Learning Methods and Applications), καθώς και συστήματα βασισμένα στη γνώση (Knowledge-based Systems). Αναπτύσσουμε για τους πελάτες μας νέα προϊόντα λογισμικού και βελτιστοποιούμε ήδη υπάρχοντα. Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής έξυπνων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί το πρόβλημα της αναγνώρισης της πνευματικής κατάστασης του οδηγού κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου.

Μηχανική του μέλλοντος

Το μέλλον της ανάπτυξης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας καθορίζεται κυρίως από τη δυνατότητα ψηφιοποίησης τους, την τοπική και ευρύτερη δικτύωση και συνδεσιμότητα και τη διεπιστημονικότητα. Από αυτό το πλαίσιο εκκινεί και η τάση αντικατάστασης παραδοσιακών εργαλείων και μεθόδων εργασίας από νεότερες, μοντέρνες εφαρμογές(Web Based Applications) και από πλατφόρμες επαυξημένης πραγματικότητας. Στη μηχανική του μέλλοντος ακόμη και μια παρουσίαση powerpoint θα αντικατασταθεί από 3-διάστατες απεικονίσεις σε εικονικούς χώρους. Νέα εργαλεία και νέες μέθοδοι αυξάνουν την ευελιξία στην εργασία ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται επιπλέον χρόνος για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Cloud Transformation

Η οργάνωση και η παροχή δεδομένων είναι πλέον απαραίτητα σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Τα πλεονεκτήματα για τους χρήστες είναι αναρίθμητα. Στον σύγχρονο κόσμο της συνδεσιμότητας και της δικτύωσης η ΝΙΚΙ στοχεύει στον προσανατολισμό των κλάδων ανάπτυξης λογισμικού προς την τεχνολογία νέφους (Cloud based). Έτσι επιτυγχάνεται η διατήρηση δεδομένων από διαφορετικούς παρόχους και η ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία τους μεταξύ διαφορετικών κλάδων με συγκεκριμένους όρους χρήσης.

Αυτόνομη οδήγηση

Η αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα διανύει μια κατάσταση νέων αλλαγών και την εισαγωγή καινοτομιών. Στις υπάρχουσες μεθόδους ανάπτυξης και κατασκευής οχημάτων ενσωματώνονται ολοένα περισσότερα ηλεκτρικά εξαρτήματα και χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες. Της εφαρμογής τους προηγούνται εκτεταμένες δοκιμές και επαληθεύσεις υπό την τήρηση κανόνων ασφαλείας. Ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται πλέον βελτιώνει σημαντικά συστήματα όπως είναι για παράδειγμα το σύστημα υποβοήθησης του οδηγού και γενικότερα των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης. Οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες οδήγησης καθορίζουν παραμέτρους υπό βελτιστοποίηση όπως είναι η άνεση, η αποδοτικότητα και η ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Επιστήμη δεδομένων

Η μετάβαση από την πραγματική στη εικονική εμπειρία συνιστά την πλέον κατάλληλη λύση για δικτύωση και αλληλεπίδραση μεταξύ συνεργατών. Σε περιπτώσεις που η προσομοίωση καθίσταται αναγκαία για την ολοκλήρωση ενός έργου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ψηφιακό δίδυμο (digital twin) του πρωτοτύπου. Το ψηφιακό δίδυμο δίνει το πλεονέκτημα στο σχεδιαστή να βιώνει, να δοκιμάζει και να παρουσιάζει το προϊόν, χωρίς να είναι αυτό διαθέσιμο.

Εικονική εμπειρία

Η αύξηση του αριθμού των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στους δρόμους είναι ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο και η κλιματική αλλαγή έχει συμβάλλει σημαντικά σε αυτή. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές βοηθά στη μείωση της μαζικής απελευθέρωσης καυσαερίων στην ατμόσφαιρα κατά τις μεταφορές. Ένας σημαντικός αριθμός εταιριών ανάπτυξης και κατασκευής οχημάτων θα διαθέτει σύντομα αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα οχήματα.

E-Mobility

Οι εξελίξεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας καθορίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολύπλοκων συστημάτων για την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων μηχανικής. Η Μηχανική Συστημάτων βάσει Μοντέλων (MBSE) εξασφαλίζει τον σχεδιασμό κατάλληλων συστημάτων που καθιστούν δυνατή την επαλήθευση και επικύρωση της επιθυμητής λειτουργικότητας των προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και τα απαιτούμενα ποιοτικά πρότυπα. Η MBSE αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής ανάπτυξης εικονικών προϊόντων και παρέχει τις προδιαγραφές για τον σχεδιασμό συστημάτων και αξιόπιστων και ποιοτικών προϊόντων στον τομέα της πληροφορικής.

Model Based System Engineering

Η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επηρεάσει σημαντικά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων που χρησιμοποιούνται για προηγμένα προϊόντα του χώρου της μηχανικής. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών γίνεται ιδιαίτερα φανερή στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματισμού, στον υγειονομικό τομέα αλλά στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Η Μηχανική Συστημάτων βάσει Μοντέλων (MBSE) εξασφαλίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό συστημάτων ώστε να γίνεται δυνατή η επαλήθευση και επικύρωση της επιθυμητής λειτουργικότητας των προϊόντων, ακολουθώντας τους όρους της αγοράς και τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η MBSE αποτελεί θεμέλιο για την στρατηγική ανάπτυξη εικονικών προϊόντων, προσφέροντας τις κατάλληλες προδιαγραφές και τον κατάλληλο σχεδιασμό συστημάτων για τα προϊόντα που ανήκουν στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε ” Περισσότερα ” για να δείτε λεπτομέρεις.