Πολιτική Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας

Στη NIKI Digital Engineering αναγνωρίζουμε τη σημασία της ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου κάθε άτομο αισθάνεται όχι μόνο ευπρόσδεκτο, αλλά σεβαστό και ενδυναμωμένο με σκοπό να εξελιχθεί.

Η διαφορετικότητα για εμάς δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά ένα θεμελιώδες κομμάτι της πολιτικής της εταιρείας μας. Φροντίζουμε ώστε να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, να ενθαρρύνουμε και να συντηρούμε ένα περιβάλλον συμπερίληψης και ισότητας.

Πίνακας Δεικτών Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας

Εφαρμογή Συμπεριληπτικών Πρακτικών στις Διαδικασίες Πρόσληψης

Αναζήτηση Ταλέντων και Ευκαιρίες Δικτύωσης στις Ημέρες Καριέρας

Ίσες ευκαιρίες Επαγγελματικής Εξέλιξης

Σύγχρονες Μορφές Εργασίας

Ανοικτοί Δίαυλοι Επικοινωνίας

Συμπερίληψη από την Κορυφή

Διαρκής Εκπαίδευση και Καλλιέργεια Ατομικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Από την ίδρυση μας το 1994, βασικοί πυλώνες της εταιρικής μας πολιτικής, είναι ο σεβασμός, η καινοτομία και η συμπερίληψη και αυτοί διατηρούνται αμετάβλητοι.

  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε πρακτικές συμπερίληψης στις διαδικασίες πρόσληψης. Ακολουθούμε ένα σύστημα αξιολόγησης υποψηφίων που βασίζεται αποκλειστικά στις δεξιότητες και την εμπειρία, εξαλείφοντας προκαταλήψεις που σχετίζονται με το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, ή άλλους προσωπικούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι καταρτισμένοι υποψήφιοι έχουν ίσες ευκαιρίες να συνεισφέρουν στην επιτυχία των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

  • Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την αναζήτηση ταλέντων. Συμμετέχουμε τακτικά σε Ημέρες Καριέρας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιδιώκοντας να γνωρίσουμε από κοντά τους υποψηφίους, προσφέροντάς τους ευκαιρίες δικτύωσης και συμβουλευτικής.

  • Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι αμείβονται δίκαια για την εργασία τους ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα ή άλλους προσωπικούς παράγοντες. Επιπλέον, δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες καριέρας, παρέχοντας τα ίδια δικαιώματα προαγωγής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και τακτικής ανατροφοδότησης.

  • Η εταιρεία μας προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι προσιτό και φιλικό προς όλους. Παρέχουμε σύγχρονες μορφές εργασίας, όπως τηλεργασία και ευέλικτα ωράρια, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους και να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο καινοτομίας στον τρόπο εργασίας μας.

  • Φροντίζουμε να έχουμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, ώστε να εντοπίζουμε σημεία προς βελτίωση. Οι απόψεις και οι προτάσεις των συνεργατών μας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ενσωματώνονται στην πολιτική της εταιρείας.

  • Η δημιουργία μιας κουλτούρας συμπερίληψης ξεκινά από την ηγεσία, καθώς αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση της εταιρείας προς την επίτευξη των στόχων της. Στη ΝΙΚΙ Digital Engineering επιδιώκουμε την προώθηση των αρχών του σεβασμού και της ισότητας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της ανοικτής επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και ομάδων εργασίας.

  • Προσφέρουμε συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης με στόχο την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των θεμάτων διαφορετικότητας. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε μια ομάδα συνεργατών που όχι μόνο είναι ευρεία, αλλά ενημερωμένη και κοινωνικά υπεύθυνη.
 

Στη NIKI Digital Engineering, κατανοούμε ότι οι διαφορές μας καθιστούν πιο ισχυρούς. Με κοινή προσπάθεια, δημιουργούμε μια κουλτούρα που αναδεικνύει τη μοναδικότητα και προωθεί την καινοτομία.

Επικοινωνία