Η ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην ανάπτυξη προϊόντων καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται από την πολυετή πείρα του προσωπικού της ΝΙΚΙ σε Ευρωπαϊκά βιομηχανικά και ερευνητικά έργα, καθώς και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής.