Στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ερευνητικό τμήμα της ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ έχει υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοποριακά έργα σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Η ΝΙΚΙ στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες της, καθώς και την επέκταση σε νέες αγορές.

 

Οι ενεργοί ερευνητικοί τομείς περιλαμβάνουν:

  • προσομοίωση και έλεγχο της συμπεριφοράς οχημάτων, ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων οδικής αρωγής, πλοήγησης και ενεργητικής/παθητικής ασφάλειας,
  • σχεδιασμό, προσομοίωση και αποτίμηση της εργονομίας διεπαφών ανθρώπου-μηχανής,
  • ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών τρισδιάστατης απεικόνισης και οπτικοποίησης δεδομένων,
  • προσομοίωση ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών και ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογιών για την προ-εγχειρητική μελέτη,
  • σχεδιασμό κατανεμημένων συστημάτων για τη διαχείριση και επεξεργασία γνώσης μεγάλου πλήθους ετερογενών δεδομένων.