Στα πλαίσια των βιομηχανικών και ερευνητικών της έργων, η ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ έχει συνεργαστεί με εταιρείες και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.