Η ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες στην ανάπτυξη προϊόντων μέσα από τον ψηφιακό σχεδιασμό και την υπολογιστική προσομοίωση.

 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν Βιομηχανικό Σχεδιασμό (CAD), Υπολογισμό Αντοχής (FEM), Υπολογιστική Ρευστομηχανική (CFD) και Δυναμική Πολλαπλών Σωμάτων (MBA).

 

Εκτός της χρήσης των υπαρχόντων διαδικασιών και εργαλείων λογισμικού, η ΝΙΚΙ συνεργάζεται με τον πελάτη και αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις που εξυπηρετούν βέλτιστα τις ανάγκες του.